Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
136   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
137   Pöytäkirjantarkastajien valinta
138   Lautakuntien ja muiden toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
139   Kaupunginvaltuuston 10.6.2019 pidetyn kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpanosta huolehtiminen
140   Oriveden kaupunginhallituksen kokoonpano toimikaudella 1.6.2019-31.5.2021
141 Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2018 ja lähetekeskustelu vuoden 2020 palvelutilauksesta
142 Kehyskuntien yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuotanto- ja järjestämisselvitys
143   Omavelkaisen takauksen myöntäminen Orivesi-talo Oy:n lainalle
144   Kaupungintalon peruskorjaus
145 Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja palveluverkkoselvitys
146   Kasvatus- ja opetuspalvelujen täyttöluvat kesäajaksi
147   Kasvatus- ja opetuspalvelujen määräaikaiset palvelussuhteet
148   Eräiden virkojen täyttöluvat
149 Oriveden kaupungin maapoliittinen ohjelma
150 Oriveden kaupungin talouskatsaus 30.4.2019
151 Tilapäislainan myöntäminen Oriveden Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n maalämpöhankkeelle
152   Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen eri lautakuntiin ja johtokuntiin toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021
153   Jäsenten valitseminen yhteistyötoimikuntaan
154   Henkilöstöjaoston asettaminen toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021
155   Kehittämistoimikunnan asettaminen toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021
156   Edustajien valitseminen Pirkanmaan virkistysalueyhdistys ry:n kokouksiin toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021
157   Jäsenten valitseminen rantayleiskaavatoimikuntaan toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021
158   Jäsenten valitseminen yleiskaavatoimikuntaan toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021
159   Jäsenten valitseminen Oriveden palvelutalosäätiön hallitukseen toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021
160   Kaupungin edustajan valitseminen kutsuntalautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
161   Tiedoksi saatettavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Jakara Riitta kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kahilaniemi Sini kaupunginhallituksen varapj.
Jakara Heidi jäsen
Kahelin Reijo jäsen
Koppanen Matti jäsen
Tuhkanen Pekka jäsen
Ingraeus Henry varajäsen
Viljanen Jussi valtuuston puheenjohtaja
Mäkinen-Aakula Marjo valtuuston I varapj.
Lahtinen Nina valtuuston II varapj.
Kuusisto Juha esittelijä
Lappi Helena pöytäkirjanpitäjä
Lilja Marjatta asiantuntija, talous- ja hallintojohtaja
Peurala Tuija asiantuntija, hyvinvointijohtaja
Naumanen Veli-Pekka asiantuntija, asumispalvelupäällikkö
Jortikka Antti asiantuntija, tekninen johtaja
Lintunen Jussi asiantuntija, varhaiskasvatuksen johtaja
Mattila Mia asiantuntija, kasvatus- ja opetusjohtaja

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa 24.6.2019 kello 13.00 alkaen