Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  TaHe Oriveden kustannukset
  TaHe vaikutusten ennakkoarviointi (EVA)
  Tahe, henkilöstön esittämät kysymykset vastauksineen
  Kannanotto talous- ja henkilöstöhallinnon palveluselvitykseen / Jyty, Tehy ja JHL
Oheismateriaali
  JHL:n ja Jyty:n kannanotto
  Kannanotto
  Vastine
  Pääluottamusmiesten kannanotto esittelytekstin puutteisiin
  Henkilöstön esittämät kysymykset
  Tahe-palveluselvitys loppuraportti
  Tahe-työryhmän päätösesitys
Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa