Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
22   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
23   Pöytäkirjantarkastajien valinta
24   Hallintokuntien esityslistat
25   Arviointikertomus 2018
26   Ilmoitusasiat
27   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Kallio Markku puheenjohtaja
Haikka Juha varapuheenjohtaja
Korolainen Ulla jäsen
Saxholm Jenni jäsen
Uotila Kalle jäsen
Piia Leppänen

Nähtävilläolo  
Kaupungin talolla ja yleisessä tietoverkossa 15.4.2019 klo 13 alkaen.