Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
87   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
88   Pöytäkirjantarkastajien valinta
89   Lautakuntien ja muiden toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
90   Kaupunginvaltuuston 23.4.2019 pidetyn kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpanosta huolehtiminen
91 Kysely Pirkanmaan kunnille ja sairaanhoitopiirille alustavista näkemyksistä sote-uudistuksen toteuttamisesta Pirkanmaalla
92   Eräiden palvelusuhteiden täyttöluvat
93   Tampereen seudun ammattiopiston palveluverkon selvitystyö Oriveden ja Virtain toimipisteiden osalta (yhteistoiminta-alueen asia)
94   Täyttölupa elinvoimapalveluihin
95   Toimiohjeet Orivesi-talo Oy:n yhtiökokousedustajalle
96   Toimiohjeet Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulman yhtiökokousedustajalle
97   Toimiohjeet Oriveden Jäähalli Oy:n yhtiökokousedustajalle
98   Eron myöntäminen kunnallisista luottamustehtävistä ja täydennysvalinta
99   Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021
100   Kaupunginhallituksen jäsenten valitseminen toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021
101   Tiedoksi saatettavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Jakara Riitta kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kahilaniemi Sini kaupunginhallituksen varapj.
Jakara Heidi jäsen
Kahelin Reijo jäsen
Ketola Jussi jäsen
Koppanen Matti jäsen
Sikala Touko jäsen
Tuhkanen Pekka jäsen
Ripatti Simo varajäsen
Viljanen Jussi valtuuston puheenjohtaja
Mäkinen-Aakula Marjo valtuuston I varapj.
Lahtinen Nina valtuuston II varapj.
Kuusisto Juha esittelijä
Lappi Helena pöytäkirjanpitäjä
Lilja Marjatta asiantuntija, talous- ja hallintojohtaja
Peurala Tuija asiantuntija, hyvinvointijohtaja
Mattila Mia asiantuntija, kasvatus- ja opetusjohtaja
Lindström Pirkko asiantuntija, elinvoimajohtaja

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa 10.5.2019 kelo 13.00 alkaen