Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
27   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
28   Pöytäkirjantarkastajien valinta
29 Suunnittelutarveratkaisu tilalle 562-432-3-355
30 Ympäristöluvan muuttamisen tarpeen arviointi; Hirsilän Riistamiehet ry:n ampumarata
31   Lausunto jätestrategiasta alueelliselle jätehuoltolautakunnalle
32   Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
33   Ilmoitusasiat
34 Varismäen asemakaavan muutos
35   Lausunto Pohjois-Tampereen strategisesta yleiskaavasta (TRE:864/10.02.03/2018)
36   Lausunto Kangasalan maaseutualueiden osayleiskaavasta ja rantaosayleiskaavan muutosluonnoksesta
37   Ympäristökatselmuksen suorittaminen
38 Rakennusjärjestyksen päivittäminen
39 Maisematyölupahakemus nro 2019-4, Oriveden kaupungin Oriveden kylä, tila Kankaansalo RN:o 77:35
40 Maisematyölupahakemus nro 2019-5, tila Eerola RN:o 562-479-1-177
41   Oikaisuvaatimus rakennusluvasta nro 2019-0002 ja rakennustyön aloittamisoikeus / Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennusluvasta tehtyyn valitukseen
42   Lausunto ympäristölupahakemuksesta eläinsuojan laajennukseen
43   Muut esille tulevat asiat

Osallistuja Tehtävä
Salomaa Heikki puheenjohtaja
Ingraeus Henry varapuheenjohtaja
Järvenpää Jari jäsen
Mäntymäki Minna jäsen
Saarinen Miia jäsen
Vuori Raija jäsen
Latomäki Jari varajäsen
Tasanen Markus varajäsen, Juupajoki
Katajainen Krista nuorisovaltuuston edustaja
Lindström Pirkko esittelijä
Tiensuu Mirja esittelijä
Tingvall Seppo esittelijä
Viteli Tarja esittelijä
Kontu Soile pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
kaupungin verkkosivuilla (www.orivesi.fi) 30.4.2019