Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
15   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
16   Pöytäkirjantarkastajien valinta
17   Teknisen johtajan kuuleminen
18   Hallintokuntien esityslistat
19   Arviointikertomus 2018
20   Ilmoitusasiat
21   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Kallio Markku puheenjohtaja
Haikka Juha varapuheenjohtaja
Korolainen Ulla jäsen
Saxholm Jenni jäsen
Uotila Kalle jäsen

Nähtävilläolo  
Kaupungintalolla ja yleisessä tietoverkossa 18.3. klo 13.00