Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
55   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
56   Pöytäkirjantarkastajien valinta
57 Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2018 ja lähetekeskustelu vuoden 2020 palvelutilauksesta
58 Tampereen seutukunnan potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2018
59 Sosiaaliasimiehen selvitys vuodelta 2018
60   Kultavuoren ja Hirsilän koulujen rehtorin viran täyttölupa
61   Oriveden Jäähalli Oy:n esitys yhtiön pääomittamisesta
62   Toimiohjeet Oriveden Aluelämpö Oy:n yhtiökokousedustajalle
63   Oriveden kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018
64   Toimiohjeet Pro Ysitie ry:n kokousedustajalle
65   Kunnanhallitusten ja seutuhallituksen yhteinen työseminaari MAL4-sopimuksesta
66   Pirkanmaan liiton kuntien edustajainkokouksen jäsenten valinta
67 Vuoden 2018 lopussa vireillä olleet valtuustoaloitteet
68 Kuntalaisaloitteet vuodelta 2018
69   Tiedoksi saatettavat asiat
70   Lautakuntien ja muiden toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Osallistuja Tehtävä
Jakara Riitta kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Jakara Heidi jäsen
Kahelin Reijo jäsen
Ketola Jussi jäsen
Koppanen Matti jäsen
Tuhkanen Pekka jäsen
Ingraeus Henry varajäsen
Jokinen Kaarina varajäsen
Ripatti Simo varajäsen
Hakio Krista varajäsen
Viljanen Jussi valtuuston puheenjohtaja
Mäkinen-Aakula Marjo valtuuston I varapj.
Lahtinen Nina valtuuston II varapj.
Kuusisto Juha esittelijä
Lappi Helena pöytäkirjanpitäjä
Lilja Marjatta asiantuntija, talous- ja hallintojohtaja
Peurala Tuija asiantuntija, hyvinvointijohtaja
Marski Roope asiantuntija, liikuntapäällikkö

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa 29.3.2019 kelo 13.00 alkaen