Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
24   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
25   Pöytäkirjantarkastajien valinta
26   Hirsilän ryhmiksen muuttaminen päiväkodiksi 1.8.2019 alkaen
27 Perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 liitteiden päivitykset ja niiden hyväksyminen
28   A1-kielen opetuksen varhentaminen
29   Lausuntopyyntö Oriveden strategisen yleiskaavan luonnoksesta
30   Lausuntopyyntö Keskustien itäpuolisen alueen asemakaavaluonnoksesta
31   Eräiden virkojen täyttöluvat
32 Lukion opetussuunnitelmamuutokset
33   Rovastinkankaan koulun lisätilojen vuokraus Tredusta
34   Kultavuoren koulun opetussuunnitelmaan perustuvan vuosisuunnitelman muutoksen hyväksyminen
35   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Suhonen Eliisa varapuheenjohtaja
Aitolahti Annamari jäsen
Heikura Laura jäsen
Kallio Jyrki jäsen
Vettenranta Juha jäsen
Vihusaari Kimmo jäsen
Montonen Paula varajäsen
Jakara Riitta k.hallituksen puheenjohtaja
Jakara Heidi k.hallituksen varaedustaja
Rissanen Susanna nuorisovaltuuston edustaja
Lintunen Jussi varhaiskasvatuksen johtaja
Mattila Mia esittelijä, kasvatus- ja opetusjohtaja
Lähteinen Minna pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa  
Alkaen 15.04.2019 13:00