Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 11.02.2013 | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.02.2013 Pykälä 48Kaupunginhallitus

§ 80

14.03.2011

Kaupunginvaltuusto

§ 23

04.04.2011

Kaupunginhallitus

§ 48

11.02.2013

 

ERÄJÄRVEN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N VÄLIAIKAISRAHOITUSHAKEMUS ERUKUS (Eräjärven Uiherlanjoen kunnostuksen suunnittelu) - HANKKEESEEN

 

53/06/064/2011

 

Kaupunginhallitus 14.03.2011 § 80

Eräjärven Kehittämisyhdistys ry:n hallitus on kokouksessaan 9.2.2011 päättänyt hakea Oriveden kaupungilta lainaa yhdistyksen Eräjärven Uiherlanjoen kunnostuksen suunnittelu (ERUKUS)-hankkeelle.

 

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2009-30.6.2011 ja sille tullaan hakemaan jatkoa. Haettava väliaikaisrahoituksen määrä on 30.000 euroa ja se maksetaan takaisin, kun hanketuki on maksettu yhdistyksen tilille.

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen hanketukipäätöksen mukaan hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat 40.000 euroa.

 

Eräjärven Kehittämisyhdistys ry:n lainahakemus, hankesuunnitelma ja Pirkanmaan ELY-keskuksen hanketukipäätös ovat liitteenä.

 

Kaupunginvaltuuston vuonna 2001 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti kaupunginhallituksella on valtuudet myöntää yksittäispäätöksillä harkinnanvaraisesti orivesiläisille taikka Orivedellä toimiville rekisteröidyille yhdistyksille hakemuksesta tilapäislainaa hankerahoituksen, työllistämisavustusten ja vastaavien tilanteiden rahoitusongelmiin. Tilapäislaina voi olla yhdistykselle pääomaltaan yhteensä enintään 20.000 euroa, laina-aika enintään 6 kuukautta, vakuutta ei vaadita ja vuotuista korkoa peritään korkeintaan euribor 3 kk.

 

Koska hankkeen kesto ja tällöin myös tarvittava tilapäislaina-aika sekä lainamäärä ylittävät valtuuston periaatepäätöksen, tulee asia käsitellä erillisenä asiana valtuustossa.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

 

1. myöntää Eräjärven Kehittämisyhdistys ry:lle tilapäislainaa 30.000 euroa Eräjärven Uiherlanjoen kunnostuksen suunnittelu (ERUKUS) -hankkeen rahoitusta varten,

 

2. tilapäislaina tulee maksaa takaisin heti sen jälkeen kun hanketuki on maksettu yhdistykselle, kuitenkin viimeistään vuoden 2012 lopussa,

 

3. tilapäislainalle ei vaadita vakuutta eikä lainasta peritä korkoa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

- - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginvaltuusto 04.04.2011 § 23

Liitteenä ovat Eräjärven Kehittämisyhdistys ry:n lainahakemus, hankesuunnitelma ja Pirkanmaan ELY-keskuksen hanketukipäätös.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

Merkittiin, että Anne Kahelin ja Marjo Mäkinen-Aakula poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävejä) paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Kaupunginhallitus § 48

Eräjärven Kehittämisyhdistys ry:lle on 23.2.2012 maksettu 10.000 euroa tilapäisrahoitusta ERUKUS-hankkeen kustannuksia varten. Tilapäislainasta laaditun velkakirjan mukaan laina tuli maksaa kaupungille välittömästi sen jälkeen, kun hanketuki on maksettu yhdistyksen tilille. Laina erääntyi maksettavaksi kuitenkin viimeistään 31.12.2012.

 

Tammikuussa 2013 lainaa ei ollut maksettu kaupungin tilille ja tiedustelun jälkeen Eräjärven Kehittämisyhdistys ry antoi seuraavan selvityksen: "Olemme hakeneet Erukus-hankkeelle tilapäislainaa 30000 €, josta olemme nostaneet vain 10000 €. Erukus-hanke päättyi 31.12.2012 ja totesimme, että uuden lainan nosto viimeisiä laskuja varten ja vanhan pois maksu aiheuttaa turhaa työtä useammalle. Maksoimme siis viimeiset laskut pois, mutta jätimme 31.12.2012 erääntyneen lainaerän maksamatta."

 

Lisäksi Eräjärven Kehittämisyhdistys ry pyytää, että tilapäislainan takaisinmaksulle myönnetään jatkoaikaa siihen asti, kunnes hankkeen viimeisen maksatus tulee yhdistyksen tilille. Arvio maksatuksen toteutumisesta on kolme kuukautta, eli maaliskuun 2013 loppuuun mennessä.

 

Edelleen Eräjärven Kehittämisyhdistys ry esittää, että velkakirjan mukaista viivästyskorkoa tammikuun 2013 alusta lukien maksupäivään asti ei peritä.

 

Ottaen huomioon yhdistyksen nostetun 10.000 euron tilapäislainan suhteessa myönnettyyn 30.000 euroon, on tässä yksittäistapauksessa kohtuullista, että velkakirjan mukaista viivästyskorkoa ei laina-ajan päättymisestä huolimatta peritä, koska koko lainaa ei ole nostettu.

 

Eräjärven Kehittämisyhdistys ry:n puheenjohtaja on 10.2.2013 ilmoittanut, että ERUKUS-hankkeen hallinnointi on hankittu Kokemäenjoen Vesiensuojelyyhdistys KVVY:ltä, josta ei ole saatu hankkeen loppuraporttia. Raportti on luvattu 15.2.2013 mennessä, jonka jälkeen se voidaan saattaa ELY-keskuksen maksatusta koskevaan käsittelyyn. Hankkeen viivästymisen vuoksi Eräjärven Kehittämisyhdistys ry anoo, että lainan takaisinmaksulle myönnetään jatkoaikaa 31.7.2013 asti ilman viivästyskorkoa. (Esittelijän kokouksessa tekemä lisäys)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

 

1. myöntää Eräjärven Kehittämisyhdistys ry:n ERUKUS-hankkeen 10.000 euron tilapäisrahoitukselle lisää maksuaikaa siihen asti kunnes hanketuki maksetaan yhdistyksen tilille, kuitenkin enintään 31.3.2013 asti.

 

2. ettei hankkeen tilapäislainasta ajalta 1.1.-31.3.2013 tässä yksittäistapauksessa peritä viivästyskorkoa.

 

3. Mikäli tilapäislainaa ei makseta 31.3.2013 mennessä, peritään 1.4.2013 alkaen maksupäivään asti korkolain mukainen viivästyskorko.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

 

1. myöntää Eräjärven Kehittämisyhdistys ry:n ERUKUS-hankkeen 10.000 euron tilapäisrahoitukselle lisää maksuaikaa siihen asti kunnes hanketuki maksetaan yhdistyksen tilille, kuitenkin enintään 31.7.2013 asti.

 

2. ettei hankkeen tilapäislainasta ajalta 1.1.-31.7.2013 tässä yksittäistapauksessa peritä viivästyskorkoa.

 

3. Mikäli tilapäislainaa ei makseta 31.7.2013 mennessä, peritään 1.8.2013 alkaen maksupäivään asti korkolain mukainen viivästyskorko.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

Pöytäkirjan tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

 

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Marjo Mäkinen-Aakula ja Anne Kahelin poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävejä) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

- - - - - - - - - - - - - -
Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 11.02.2013 | Avaa haku ©